01-06-2020 23:14

Czy wiesz, że...


Aktualnie obowiązujący podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali progresywnej wynosi:

- podatek liniowy z działalności gospodarczej (PIT-36L) - 19%

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - 19%

- w większości przypadków, jeżeli Twoje przychody za rok 2009 nie przekroczyły kwoty: 633.420,00 zł. (równowartość 150.000 euro) masz prawo w 2010 roku opodatkować przychody ryczałtem ewidencjonowanym, dodatkowo - jeżeli przychody w roku 2009 nie przekroczyły kwoty 105.570,00 zł. (równowartość 25.000 euro) możesz opłacać zaliczki na ryczałt kwartalnie.

W roku 2010 musisz zaprowadzić księgi rachunkowe (pełną księgowość) jeżeli w roku 2009 Twoje przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły co najmniej 5.067.120,00 zł. (równowartość 1.200.000 euro).

- prowadząc działalność gospodarczą jesteś zobowiązany poza ewidencją podatkową (ewidencja przychodów, podatkowa książka przychodów i rozchodów), prowadzić ewidencję przychodów pracowników, ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia.

Wielkości definiujące małego podatnika w roku 2010 to:

- będąc małym podatnikiem możesz dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupu środków trwałych w 2010r. w wysokości 422.000 zł. (równowartość 100.000 euro), możesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie.

Ze zwolnienia podmiotowego w VAT możesz skorzystać jeżeli wartość Twojej sprzedaży netto w roku 2009 nie przekroczyła 100.000 zł.

Pdstawowy próg statystyczny, który powoduje obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dla transakcji z krajami UE zarówno w wywozie jak i w przywozie wynosi 1.000.000,00 zł.

Wysokość aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych wynosi 10%, przy czym w pewnych ściśle określonych sytuacjach możesz zapłacić obniżone o 25% od stopy podstawowej, czyli obecnie 7,5%

Nie nalicza się odsetek za zwłokę jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty: 6,60 zł.