20-02-2020 08:22

O Firmie

Ad historiam.
Firma nasza działa od roku 2006, na podstawie certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów nr.8939/2005, wydany w trybie art. 76b ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorstw osób fizycznych różnych branż oraz rozliczenia VAT dla rolników. Gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług jest właścicielka biura.
Kim jest Barbara Leśna?
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), specjalność: rachunkowość i finanse.
Od 1995 roku praca na stanowisku głównego księgowego - prowadzenie pełnej rachunkowości osób prawnych oraz rozliczeń publicznoprawnych: urząd skarbowy, ZUS, podatki lokalne, INTRASTAT.
A także:
- wykładowca i trener (szkoleniowiec).
Jak działamy?
Prowadzimy na podstawie dostarczonych dowodów finansowych księgi rachunkowe. Prowadzimy w imieniu podatników i płatników ksiegi podatkowe i inne ewidencje dla celow podatkowych oraz sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe (w tym e-deklaracje). Udzielamy również pomocy w tym zakresie.
Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy zawodowe, zgodnie z ustawowymi wymogami. Przestrzegamy zasady tajemnicy służbowej - przedsiębiorcy, którzy powierzyli nam swoje dokumenty i biznesowe tajemnice mogą być pewni, że nic nie wydostanie się poza mury biura.