20-02-2020 09:01

Oferta

Dlaczego warto wybrać formę outsourcingu usług księgowych?
   Biuro rachunkowe jest jednostką wyspecjalizowaną w świadczeniu usług księgowych. Prawidłowo prowadzone księgi i ewidencje podatkowe są podstawą funkcjonowania firmy na rynku, dostarczają niezbędnych danych do planowania i prognozowania, mogą być także podstawą do oceny wiarygodności Twojej firmy. O wynikach Twojej działalności zostaną poinformowane tylko wyznaczone przez Ciebie osoby - nikt niepowołany nie będzie w stanie zorientować się w wielkości Twoich obrotów i zyskach. Powierzając prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej ciężar odpowiedzialności za dokonane rozliczenia spoczywa na tej firmie. Nie interesują Cię zwolnienia lekarskie, urlopy i inne świadczenia przysługujące pracownikom.
Dlaczego warto wybrać Biuro Rachunkowe Barbara Leśna?
   Ponieważ:

Jesteśmy zawsze z Tobą!